USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powicie nowotarskim. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powicie nowotarskim.

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   nr ZA.272.19.2019          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej 
i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

 

Całość dokumentacji w kolejnych plikach: 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu nr ZA.272.19.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 17.04.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
17.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
17.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 I 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
29.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia - 15.05.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
15.05.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
15.05.2019