USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.22.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.22.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

status: zamknięte

Nowy Targ 26.04.2018r.

Znak sprawy: ZA.272.22.2018                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.22.2018          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.04.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
8.05.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 09.05.2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.05.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
10.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
10.05.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
28.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
28.05.2018