USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.3.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.3.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

Całość dokumentacji w kolejnych załącznikach:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Informację zmienił
Ewa Rusnaczyk
Data ostatniej zmiany
4.02.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu (wraz z załącznikiem nr 2 - Formularzem oferty)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.01.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.01.2019
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.02.2019
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi II
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi, modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA: Ogłoszenie o zamówieniu (wraz z załącznikiem nr 2 - Formularzem oferty) - po modyfikacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA z dnia 05.02.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
5.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA! NOWE Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji z dnia 05.02.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
5.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA! NOWY Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 05.02.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
5.02.2019
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi IV
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
6.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
6.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA z dnia 08.02.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
8.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
8.02.2019
Nazwa pliku
UWAGA! NOWY Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 08.02.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
8.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
8.02.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 11.02.2019 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
11.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
11.02.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
13.02.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
6.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
6.03.2019