USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.14.2018

Nowy Targ, 26.02.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristy dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inwentaryzacja w praktyce dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie negocjacji w biznesie i handlu dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Office Manager dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z doskonalenia wizerunku w pracy biurowej dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1e do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu coachingu dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1f do Ogłoszenia.

Część nr 7Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z organizowania pracy magazynu i działu handlowego dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1g do Ogłoszenia.

Część nr 8Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie skutecznego marketingu i promocji w wyszukiwarkach internetowych dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1h do Ogłoszenia.

Część nr 9Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi specjalistycznego programu spedycyjnego „Hermes” dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1i do Ogłoszenia.

Część nr 10Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa przewozowego i odpowiedzialności przewoźnika i spedytora dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1j do Ogłoszenia.

Część nr 11Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla księgowości dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1k do Ogłoszenia.

Część nr 12Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1l do Ogłoszenia.

Część nr 13Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z transportem i spedycją dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1ł do Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 a-ł (FORMULARZAMI OFERT)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIKI NR 1 a-ł - SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
12.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
12.03.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 23.03.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.03.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 4, 6, 7, 9, 10, 12 I 13
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.04.2018
Nazwa pliku
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4, 10, 12 I 13
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 6, 7 I 9
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 4, 10, 12 I 13
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 5, 8 I 11
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
8.05.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
8.05.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 5, 8 I 11
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
21.05.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
21.05.2018