USŁUGI SPOŁECZNE :Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE :Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Nowy Targ 13.03.2018r.                                                                                                                  Znak sprawy: ZA.272.16.2018                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Programista aplikacji na smartphone i system IOS i Android” dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk  zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 2zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Grafik komputerowy
z elementami fotografii reklamowej”
dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów  kształcących się w zawodzie technik informatyk  zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 3zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu” dla jednej maksymalnie 10 -osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk  zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a - Druk formularza oferty dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2b – Druk formularza oferty dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2c – Druk formularza oferty dla części nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 22.03.2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
22.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2 i 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.04.2018