USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1 | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne:

Usługi – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół im. Wł. Orkana Nr 1 w Nowym Targu.

Całość dokumentacji w załacznikach poniżej:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
8.11.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Nazwa pliku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.11.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 19.11.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.11.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.11.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
28.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
28.11.2018