Rejestry | Starostwo Powiatowe

Rejestry

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu:

 • Rejestr pozwoleń na budowę (Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej);

 • Rejestr pozwoleń na rozbiórkę (Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej);

 • Rejestr zgłoszeń robót budowlanych (Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej);

 • Rejestr Uchwał Rady Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr umów i porozumień (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr skarg i wniosków (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr stowarzyszeń zwykłych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr stowarzyszeń KRS (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa)

 • Rejestr fundacji (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr zwierząt egzotycznych (Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (Wydział Komunikacji i Transportu);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących środek szkolenia kierowców (Wydział Komunikacji i Transportu);

 

 

Udostępnienie informacji zawartych w rejestrach następuje na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) jeżeli dany rejestr stanowi zbiór danych osobowych w rozumieniu tej ustawy.

 

Rejestry:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Alina Dyda
Data wytworzenia
17.09.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
26.08.2019
Nazwa pliku
Rejestr Instytucji Kultury
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Alina Dyda
Data wytworzenia
17.09.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
25.05.2015
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Teatr Lalek Rabcio w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Alina Dyda
Data wytworzenia
17.09.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
19.09.2016
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Alina Dyda
Data wytworzenia
17.09.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
19.09.2016
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Alina Dyda
Data wytworzenia
17.09.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
19.09.2016
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dariusz Łukasik
Data wytworzenia
26.06.2015
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
26.06.2015
Informację zmienił
Dariusz Łukasik
Data ostatniej zmiany
2.07.2015
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dariusz Łukasik
Data wytworzenia
4.01.2016
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
4.01.2016
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Kuska Marcin
Data wytworzenia
2.01.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2017
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2017
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
1.01.2018
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
26.01.2018
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
1.01.2019
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2019
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2019
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - rok 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dariusz Łukasik
Data wytworzenia
12.05.2017
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
12.05.2017
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
1.01.2018
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
26.01.2018
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
1.01.2019
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2019
Nazwa pliku
Rejestr stowarzyszeń zwykłych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
6.09.2019
Nazwa pliku
Rejestr stowarzyszeń KRS
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
6.09.2019
Nazwa pliku
Rejestr fundacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
10.09.2019
Nazwa pliku
Ewidencja klubów sportowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
26.08.2019