Wniosek 1/2019 | System Informacji Publicznej

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wniosek 1/2019

1 kwietnia 2019
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją:
1. Czy w Państwa podmiocie funkcjonuje system EZD (zgodny z definicją z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), jeśli tak to od kiedy?
2. Jeżeli w Państwa podmiocie nie funkcjonuje system EZD to czy istnieją narzędzia informatyczne wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych (np. rejestr korespondencji przychodzącej i/lub wychodzącej, spis spraw) inne niż system EZD ?
3. Proszę podać nazwę producenta systemu EZD (zob. punkt 1), narzędzia informatycznego wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych lub systemu teleinformatycznego do elektronicznego obiegu dokumentacji (zob. punkt 2).
4. Na podstawie jakich wewnętrznych regulacji podmiotu funkcjonuje system EZD lub inne narzędzia informatyczne wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych (numer zarządzenia kierownika podmiotu dotyczącego wprowadzenia systemu EZD, odnośnik do dziennika urzędowego) ?
5. Czy w systemie EZD funkcjonuje moduł archiwum zakładowego, jeśli nie to czy działają inne narzędzia informatyczne wspomagające archiwum zakładowe?
6. Jakie klasy z jednolitego rzeczowego wykazu akt prowadzone są w systemie EZD (proszę wskazać maks. 5 przykładów).

ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na Pani wniosek Biuro Systemów Informatycznych informuję, iż nasz urząd na dzień dzisiejszy jest na etapie wdrażania systemu EZD PUW z docelową migracją na system EZD RP.
Planowany termin zakończenia wdrożenia to 31.12.2019 roku.
Regulacje i zarządzenia dotyczące funkcjonowania systemu EZD są dopiero tworzone w ramach wdrożenia systemu, przez zespół projektowy powołany Zarządzeniem Starosty Nowotarskiego nr 116/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje będziemy w stanie podać po zakończeniu procesu wdrożenia.
Niezbędne informacje prawne oraz dane odnośnie funkcjonalności systemu EZD PUW znajdzie Pani na stronie: https://ezd.gov.pl/www/index