Informacja dot. wykazów nieruchomości położonych w Nowym Targu przeznaczonych do sprzedaży/oddania | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazów nieruchomości położonych w Nowym Targu przeznaczonych do sprzedaży/oddania

data wystawienia: 9.02.2015
status: zamknięte

STAROSTA NOWOTARSKI INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej, wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych:

- do sprzedaży zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 – z późn. zm.), obejmującego niezabudowaną nieruchomość położoną w Nowym Targu oznaczoną jako działka ewid. nr 17232/4, obj. księgą wieczystą NS1T/00156071/0,

- do oddania w najem w trybie art. 13 ust. 1 ww. ustawy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku „Dom Nauczyciela” usytuowanym w Nowym Targu na nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr nr: 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1, obj. księgą wieczystą NS1T/00118246/0.