Informacja dotycząca skargi na uchwałę dotyczącą zakazu używania na obszarze Zbiornika Czorsztyn - Niedzica jednostek pływających z napędem spalinowym | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dotycząca skargi na uchwałę dotyczącą zakazu używania na obszarze Zbiornika Czorsztyn - Niedzica jednostek pływających z napędem spalinowym

data wystawienia: 7.10.2019
status: zamknięte

Starosta Nowotarski informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Powiatu Nowotarskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 151/17 w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu Nr 344/XXXIX/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania na obszarze Zbiornika Czorsztyn – Niedzica jednostek pływających z napędem spalinowym, wyrokiem sygn. akt II OSK 2657/17 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

W związku z tym Starosta przypomina, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 344/XXXIX/2009 dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania na obszarze Zbiornika Czorsztyn – Niedzica jednostek pływających z napędem spalinowym – na Zbiorniku obowiązuje całkowity zakaz używania silników spalinowych, z wyjątkiem jednostek wskazanych w Uchwale tj.:

  1. jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i Zbiornika, a w szczególności: Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Pienińskiego Parku Narodowego i Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz innych służb - podczas wykonywania czynności służbowych,
  2. statków spacerowych tj. małych statków i statków – świadczących usługi w zakresie przewozu pasażerów, jeśli używają silników spalinowych wytwarzających hałas w granicach dopuszczalnego poziomu, określonego przez właściwe przepisy,
  3. klubów i organizacji sportowych zabezpieczających zawody sportowe i treningi,
  4. jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 7,46 kW (10 KM) w czasie manewrów wykonywanych w obrębie wyznaczonych miejsc cumowania.

 

Przypadki łamania obowiązujących przepisów są karane przez właściwe jednostki Policji.