Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej w miejscowości Grywałd | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej w miejscowości Grywałd

data wystawienia: 4.03.2021
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.1.101.2021.PM                                                                                                                                                          Nowy Targ, dnia 03.03.2021r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 256
z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 29.01.2021r. (uzupełniony w dniu 01.03.2021r.) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Szczepnego, w dniu 03.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.101.2021.PM w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej łączącej wieżę z pomieszczeniem łączności na działce ewid. nr 950/2 położonej w miejscowości Grywałd, gmina Krościenko n/D, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb: 0001 Grywałd, jednostka ewidencyjna: 121106_2 Krościenko nad Dunajcem).

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 15:00, wtorek, piątek 7:30 – 11:00, czwartek 11:00 – 15:00, tel. (18) 26 10 760, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na ogłoszenie do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (18) 26-61-379.