Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji na pozwolenia wodnoprawne | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji na pozwolenia wodnoprawne

data wystawienia: 21.03.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 15 marca 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.204.2018.FP, udzielającej Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 969 odc. 070 od km 1+725,00 do km 2+450,80 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębno, Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski”.

 

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Małgorzata Owsiany