Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych

data wystawienia: 18.12.2019
status: zamknięte

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: KR.RUZ.421.1.181.2019.BS, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych i na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów wód opadowych i zbiorników retencyjnych projektowanych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km 21+200 długości ok. 16,13 km” oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.