Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi powiatowej w m. Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi powiatowej w m. Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego

data wystawienia: 21.05.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne,

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 17.03.2020r. (uzupełniony w dniu 06.05.2020r.) Wójta Gminy Szaflary adres ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, zam. ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz dnia 18.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.4.2020.KS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego  w km 0+348.00 - 1+637.04."

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary, gmina Szaflary, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

  • działki podlegające podziałowi

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 5679/37 (5679/18), 5679/35 (5679/29), 5698/3 (5698/2), 5699/1 (5699), 5700/1 (5700), 5701/1 (5701), 5702/1 (5702), 5704/1 (5704), 8494/10 (8494/1), 8494/8 (8494/4), 8494/6 (8494/5), 8639/1 (8639), 8640/1 (8640), 8643/1 (8643), 8644/1 (8644) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

 (numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 686/3 (686/1), 687/3 (687/1), 689/7 (689/2), 690/3 (690), 691/3 (691), 692/1 (692), 693/7 (693/1), 693/5 (693/3), 700/1 (700), 702/5 (702/2), 702/7 (702/3), 703/12 (703/3), 703/14 (703/5), 703/16 (703/6), 704/1 (704), 705/1 (705), 708/8 (708/1), 708/10 (708/2), 708/12 (708/3), 708/16 (708/6), 708/14 (708/7), 718/69 (718/2), 718/61 (718/30), 718/55 (718/32), 718/53 (718/34), 718/51 (718/36), 718/63 (718/39), 718/67 (718/40), 718/65 (718/47), 718/59 (718/49), 718/57 (718/50), 719/7 (719/1), 719/9 (719/5), 719/11 (719/6), 721/284 (721/46), 721/264 (721/66), 721/262 (721/70), 721/280 (721/86), 721/268 (721/87), 721/270 (721/91), 721/272 (721/92), 721/274 (721/93), 721/276 (721/107), 721/278 (721/109), 721/266 (721/200), 721/282 (721/247), 721/286 (721/254), 722/209 (722/2), 722/211 (722/4), 722/217 (722/75), 722/213 (722/181), 722/215 (722/182), 765/33 (765/14), 766/13 (766/1), 777/8 (777/6), 778/10 (778/1), 778/8 (778/2), 787/17 (787/1), 787/15 (787/11), 788/14 (788/10), 796/11 (796/10), 797/17 (797/10), 797/19 (797/16), 806/3 (806/2), 807/6 (807/1), 807/4 (807/2), 807/8 (807/3), 808/4 (808/1), 808/6 (808/2), 808/8 (808/3), 819/4 (819/1), 819/6 (819/2), 819/8 (819/3), 820/12 (820/4), 820/10 (820/5), 820/14 (820/6), 820/16 (820/8), 821/3 (821), 822/1 (822), 828/7 (828/4), 829/6 (829/1), 829/8 (829/4), 831/7 (831/2), 836/17 (836/4), 839/17 (839/4), 844/3 (844/2), 851/3 (851/2), 853/23 (853/15), 854/9 (854/3), 854/7 (854/5), 857/15 (857/9), 857/13 (857/11), 858/17 (858/3), 858/19 (858/10), 859/8 (859/1), 860/9 (860/3), 863/7 (863/4), 866/22 (866/9), 866/24 (866/11), 1141/1 (1141), 1144/1 (1144), 1145/1 (1145), 1146/1 (1146) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale

  • działki nie podlegające podziałowi

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 8494/3 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

  • działki  nie podlegające podziałowi stanowiące istniejący pas drogowy drogi powiatowej

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 5698/1 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 1149/3 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale

  1. na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
  • na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 5679/22, 5679/36 (5679/29), 5698/4 (5698/2), 5699/2 (5699), 5700/2 (5700), 5701/2 (5701), 5702/2 (5702), 5704/2 (5704), 8495/1, 8639/2 (8639) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

 (numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 684/5, 688/3, 689/3, 689/8 (689/2), 691/4 (691), 692/2 (692), 699,  700/2 (700), 702/6 (702/2), 702/8 (702/3), 703/13 (703/3), 703/15 (703/5), 703/17 (703/6), 704/2 (704), 705/2 (705), 708/9 (708/1), 708/17 (708/6), 718/70 (718/2), 718/56 (718/32), 718/54 (718/34), 718/52 (718/36), 718/64 (718/39), 718/68 (718/40), 718/66 (718/47), 718/58 (718/50), 719/12 (719/6), 721/277 (721/107), 721/279 (721/109), 721/281 (721/86), 722/214 (722/181), 722/216 (722/182), 765/7, 765/34 (765/14), 766/14 (766/1), 796/12 (796/10), 808/5 (808/1), 808/7 (808/2), 819/5 (819/1), 819/7 (819/2), 819/9 (819/3), 822/2 (822), 844/4 (844/2), 851/4 (851/2), 864/11, 864/12 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

  • na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 1145/2 (1145), 718/64 (718/39), 719/10 (719/5), 719/12 (719/6), 721/277 (721/107), 721/279 (721/109), 721/287 (721/254), 721/281 (721/86), 819/7 (819/2), 844/4 (844/2), 851/4 (851/2), 857/14 (857/11), 857/16 (857/9), 860/10 (860/3) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

  • na których zachodzi obowiązek budowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

Woj. Małopolskie, Powiat nowotarski, dz. ew. nr: 1141/2 (1141), 866/25 (866/11) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wgląd do dokumentów jest możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącym sprawę   tel.(18)26-10-766, (18) 26-10-762, e-mail krzysztof.sarata@nowotarski.pl .

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.