Obwieszczenie ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu

data wystawienia: 3.04.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, złożony w dniu 04.03.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.4.2019.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Chyżne – Gmina Jabłonka powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Jabłonka [121105_2]; obręb ewidencyjny: Chyżne [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr

działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr działek przed podziałem

1

7943/3

7943/1

42

2300/8

2300/3

84

2403/9

2403/3

2

3499/3

3499/1

43

2309/4

2309/1

85

2408/4

2408/2

3

3496/5

3496/3

44

2309/7

2309/2

86

2411/4

2411/2

4

3497/4

3497/1

45

2312/2

2312

87

2415/4

2415/1

5

3490/4

3490/2

46

2319/5

2319/2

88

2415/7

2415/2

6

3488/9, 3488/7

3488/3

47

2319/8

2319/3

89

2420/6

2420/4

7

3488/11

3488/1

48

2322/4

2322/2

90

2420/7

2420/3

8

3481/2

3481

49

2329/4

2329/1

91

2420/10

2420/2

9

3478/4

3478/1

50

2329/7

2329/2

92

2429/2

2429

10

3478/7

3478/2

51

2332/5

2332/3

93

2424/6

2424/3

11

3471/2

3471

52

2338/14

2338/1

94

2424/9

2424/4

12

2256/8

2256/4

53

2338/11

2338/2

95

2424/12

2424/1

13

2256/11

2256/3

54

2341/4

2341/1

96

2432/8

2432/4

14

2256/14

2256/2

55

2341/7

2341/2

97

2437/4

2437/1

15

2256/17

2256/1

56

2347/2

2347

98

2437/7

2437/2

16

2265/2

2265

57

2350/5

2350/1

99

2440/4

2440/1

17

2268/5

2268/1

58

2350/8

2350/3

100

2440/7

2440/2

18

2268/8

2268/3

59

2352/7

2352/2

101

2445/5

2445/1

19

2270/2

2270

60

2355/11

2355/2

102

2445/8

2445/2

20

2275/6

2275/1

61

2356/8

2356/4

103

2445/11

2445/3

21

2275/9

2275/2

62

2357/14

2357/8

104

2450/4

2450/1

22

2275/12

2275/3

63

2358/2

2358

105

2450/7

2450/2

23

2275/15

2275/4

64

2359/4

2359/1

106

2455/4

2455/1

24

2278/5

2278/1

65

2359/7

2359/2

107

2455/7

2455/2

25

2278/8

2278/2

66

2362/7

2362/2

108

2460/4

2460/1

26

2283/15

2283/4

67

2363/11

2363/2

109

2460/7

2460/2

27

2283/18

2283/11

68

2366/9

2366/2

110

2459/4

2459/2

28

2283/20

2283/7

69

2367/8

2367/3

111

2461/9

2461/4

29

2283/23

2283/8

70

2370/7

2370/3

112

2461/8

2461/3

30

2287/2

2287

71

2372/10

2372/4

113

2461/13

2461/6

31

2291/1

2291

72

2372/13

2372/8

114

2461/12

2461/5

32

2290/2

2290

73

2375/9

2375/3

115

2464/2

2464

33

2294/12

2294/5

74

2378/4

2378/2

116

2465/4

2465/1

34

2294/15

2294/6

75

2381/4

2381/1

117

2468/4

2468/1

35

2294/18

2294/9

76

2384/4

2384/2

118

2469/4

2469/1

36

2294/21

2294/10

77

2387/5

2387/1

119

8134/2

8134

37

2294/24

2294/3

78

2390/2

2390

120

2473/4

2473/1

38

2294/27

2294/7

79

2393/8

2393/3

121

2473/7

2473/2

39

2294/30

2294/8

80

2393/11

2393/4

122

2476/1

2476

40

2300/9

2300/5

81

2396/4

2396/2

123

2477/6

2477/1

41

2300/11

2300/4

82

2400/4

2400/1

124

2477/8

2477/2

 

 

 

83

2403/6

2403/2

125

7946/2

7946

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

 

Lp.

Nr działek po podziale, objętych obowiązkiem przebudowy zjazdu

Nr działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, objętych obowiązkiem przebudowy zjazdu

Nr działek przed podziałem

1

3490/3

3490/2

10

2294/23

2294/23

2

3478/6

3478/2

11

2294/26

2294/7

3

2256/16

2256/1

12

2372/12

2372/8

4

2278/4

2278/1

13

2460/6

2460/2

5

2275/14

2275/4

14

2459/3

2459/2

6

2283/19

2283/7

15

2294/22

2294/10

7

2283/22

2283/8

16

2294/25

2294/3

8

2287/1

2287

17

2294/28

2294/7

9

2290/1

2290

18

2294/31

2294/8

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).