Oferta na realizację zadania publicznego p.n.: "VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze"." | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Oferta na realizację zadania publicznego p.n.: "VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze"."

data wystawienia: 3.09.2013
status: zamknięte

Zarząd Powiatu Nowotarskiego informuje, iż została złożona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zgodnie z ustawą podaje do publicznej wiadomości informację na temat oferty. Oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego;
  • stronie internetowej powiatu www.nowotarski.pl;
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta: Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządu Oddziału Powiatowego z siedzibą w Nowym Targu;

Nazwa zadania publicznego: VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze;

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł brutto.