Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju w sprawie odbioru depozytu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju w sprawie odbioru depozytu

data wystawienia: 5.12.2014
status: zamknięte
Dom Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4, działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje i wzywa spadkobierców zmarłej mieszkanki tutejszego Domu, Pani Adeli Ditrich, ur. 29 października 1939 r. we Lwowie, córki Jana Ditrich i Janiny z domu Olszewska do odbioru depozytu.
W celu odbioru depozytu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe i przedłożyć Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku lub Notarialne Poświadczenie Dziedziczenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. Ustawy, termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w wyznaczonym terminie spowoduje jego likwidację poprzez przejście na własność Skarbu Państwa.