Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania pn: Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -PŚDS na terenie Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Strona główna

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania pn: Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -PŚDS na terenie Powiatu Nowotarskiego

data wystawienia: 16.07.2019
status: zamknięte

Poniżej prezentujemy ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu pomocy społecznej pn: Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Powiatu Nowotarskiego.