Ogłoszenie o procedurze powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o procedurze powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego

data wystawienia: 20.11.2020
status: aktualne

Kraków, 16 listopada 2020 r.Znak sprawy:
WS-I.750.3.13.2020
Wg. rozdzielnika


                      Wojewoda Małopolski Zarządzeniem nr poz. Rej. 751/20 z 12 listopada 2020 r., ogłasza Procedurę powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia aby wpisać się na listę biegłych geodetów znajdują się na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce ogłoszenia różne o adresie:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1842608,wojewoda-malopolski-oglasza-zarzadzenie-nr-poz-rej-75120-z-12-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-p.html
Wniosek o wpisanie na listę biegłych geodetów wraz z niezbędnymi dokumentami zgodniez zapisami § 10 pkt. 2 Procedury powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego, stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dopiskiem „wpis na listę biegłych geodetów” lub za pośrednictwem poczty na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem „wpis na listę biegłych geodetów” lub za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na adres: /ag9300lhke/skrytka w terminie najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym zobowiązuję Państwa do umieszczenia na tablicy ogłoszeń swojego Organu informacji o wszczęciu ww. procedury.
Jednocześnie proszę o przekazanie powyższej informacji do wszystkich podległych służb, w tym również do zarządców dróg, celem nawiązania współpracy z geodetami zainteresowanymi wzięciem udziału w ww. Procedurze powoływania biegłych geodetów.
Wszelkie informację udzielane są pod numerem telefonu 12 39 21 372
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
mgr inż. Anna Barnaś
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
2
Otrzymają:
1. Starostwo Powiatu Bocheńskiego
2. Starostwo Powiatu Brzeskiego
3. Starostwo Powiatu Chrzanowskiego
4. Starostwo Powiatu Dąbrowskiego
5. Starostwo Powiatu Gorlickiego
6. Starostwo Powiatu Krakowskiego
7. Starostwo Powiatu Limanowskiego
8. Starostwo Powiatu Miechowskiego
9. Starostwo Powiatu Myślenickiego
10. Starostwo Powiatu Nowosądeckiego
11. Starostwo Powiatu Nowotarskiego
12. Starostwo Powiatu Olkuskiego
13. Starostwo Powiatu Oświęcimskiego
14. Starostwo Powiatu Proszowickiego
15. Starostwo Powiatu Suskiego
16. Starostwo Powiatu Tarnowskiego
17. Starostwo Powiatu Tatrzańskiego
18. Starostwo Powiatu Wadowickiego
19. Starostwo Powiatu Wielickiego
20. Urząd Miasta Krakowa
21. Urząd Miasta Nowego Sącza
22. Urząd Miasta Taranowa

.