Teatr Lalek „RABCIO” , ogłasza informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Teatr Lalek „RABCIO” , ogłasza informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

data wystawienia: 5.09.2013
status: zamknięte

Teatr Lalek „RABCIO” , ogłasza informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w KW NS2L/00015846/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej: działki nr 3838 o pow. 0.1250 ha, zlokalizowanej przy ul. Pocztowej 6 w Rabce-Zdroju, na której znajduje się budynek: p.n. „WATRA”, kubatura budynku – 2192,00 m3, powierzchnia użytkowa – 274,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

Cena oszacowania nieruchomości wynosi 913 965zł.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 09-09-2013r. – 24-września.2013 r. w godzinach od 8: 00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 18 26 77 170. Zainteresowani kupujący mogą składać pisemne oferty do dnia 24 września 2013r do godz. 15:00

Publiczne otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Teatru Lalek przy ul. Pocztowej 6 w dniu 25 września 2013r.
o godz. 10:00

Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.
Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży. Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Oferent, który zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości przystępując do zawarcia umowy kupna –sprzedaży winny się legitymować:

Osoby fizyczne składające oferty winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualny wypis ze stosownego rejestru. Małżonkowie biorą udział w otwarciu ofert osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych (spółek) - odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników). W przypadku udziału pełnomocnika tych osób wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w biurach Teatru tel. 18 2677170.