Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

data wystawienia: 16.09.2019
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

- udział wynoszący 61/100 części w działce ewid. nr 19633 poł. w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00101646/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział
V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia działki ewid. przeznaczonej do przekazania w użyczenie: 0,3117 ha.

  1. Opis nieruchomości:

Działka ewid. nr 19633 – zabudowana budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 2997,6 m2, położona w kompleksie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przekazuje się w użyczenie na prowadzenie działalności statutowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Pozostały udział 39/100 części został oddany w użyczenie na rzecz PSzS w Nowym Targu umową w 2017 r.                                      

5. Forma przekazania: Umowa użyczenia na okres 3 lat.

6. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj.  16 września 2019 r. – 7 października 2019 r.