Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa w Czarnym Dunajcu przeznaczonych do sprzedaży | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa w Czarnym Dunajcu przeznaczonych do sprzedaży

data wystawienia: 19.11.2013
status: zamknięte

Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

- zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 – z późn. zm.), obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 5232/8 o pow. 0,0076 ha, obręb Czarny Dunajec, jedn. ewid. Czarny Dunajec, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00012953/6,

- zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 5232/7 o pow. 0,0541 ha, obręb Czarny Dunajec, jedn. ewid. Czarny Dunajec, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00012953/6.