Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa w Ratułowie przeznaczonych do sprzedaży | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa w Ratułowie przeznaczonych do sprzedaży

data wystawienia: 19.11.2013
status: zamknięte

Wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 – z późn. zm.), obejmujących nieruchomości oznaczone jako:

- działka ewid. nr 5827/4 o pow. 0,0665 ha, obręb Ratułów, jedn. ewid. Czarny Dunajec, obj. księga wieczystą NS1T/00044578/6

- działka ewid. nr 7078/1 o pow. 0,0710 ha, obręb Ratułów, jedn. ewid. Czarny Dunajec, obj. księga wieczystą NS1T/00044578/6