Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. o wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Biały Dunajec. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. o wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Biały Dunajec.

data wystawienia: 26.10.2020
status: zamknięte

Poniżej prezentujemy zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. o wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Biały Dunajec.