Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Tylmanowa (dz. ew. 6335) | Urząd

Strona główna