Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach aktualizacji, weryfikacji oraz pomiarach użytków gruntowych na obszarze obrębu Spytkowice (dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych) | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach aktualizacji, weryfikacji oraz pomiarach użytków gruntowych na obszarze obrębu Spytkowice (dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych)

data wystawienia: 23.12.2019
status: zamknięte

ZAWIADAMIA SIĘ   

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

oraz o czynnościach aktualizacji, weryfikacji oraz pomiarach użytków gruntowych na obszarze obrębu Spytkowice (dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych).

 

                Zawiadamia się na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz. U. z 2019r. poz. 393 z późn. zm] oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu oraz w związku z realizacją zamówienia publicznego na usługi- „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Spytkowice” na podstawie umowy nr ZA.272.2.2018 , że zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w tabeli poniżej położonych w obrębie Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat nowotarski oraz że zostaną przeprowadzone czynności obejmujące aktualizację, weryfikację oraz pomiar użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze obrębu Spytkowice.

 

Miejsce spotkania: Spytkowice nr 19 ( Sala na piętrze w budynku "Starej Gminy")

Pouczenie:

1. Konieczne jest posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną musi dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo.

2. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu. Nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

3. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

4. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.