Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 27.11.2020 o godz. 9:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 27.11.2020 o godz. 9:00

data wystawienia: 27.10.2020
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 26.10.2020

 

zlec. 535/19

GK.6640.4827.2019

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020r. o godz. 9:00 w miejscowości Ostrowsko na dz. ewid. 361/4, 412/2, 421/4, 431/1, 444/5, 460/1, 472/1, 494/1, 502/1, 444/4 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 361/4, 412/2, 421/4, 431/1, 444/5, 460/1, 472/1, 494/1, 502/1, 444/4 z działkami sąsiednimi nr 564/1, 4625, 354/6, 354/5, 354/4, 361/3, 412/1, 421/3, 432/1, 443/1, 461/1, 471/1, 494/3, 501/4, 565/1.

 Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ostrowsko, jednostka ewidencyjna Nowy Targ.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                

 

 

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997                                                                                              

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

 

 1. dz. ew. 361/4, 412/2
 2. dz. ew. 421/4, 471/1
 3. dz. ew. 431/1
 4.  dz. ew. 444/5
 5. dz. ew. 460/1
 6. dz. ew. 472/1
 7. dz. ew. 494/4
 8. dz. ew. 502/1, 565/1
 9. dz. ew. 444/4
 10. dz. ew. 564/1
 11. dz. ew. 4625
 12. dz. ew. 354/6, 354/4
 13. dz. ew. 354/5
 14. dz. ew. 361/3
 15. dz. ew. 412/1
 16. dz. ew. 421/3
 17. , dz. ew. 432/1
 18. dz. ew. 443/1
 19. dz. ew. 461/1
 20. dz. ew. 494/3
 21. dz. ew. 501/4
 22. a/a.