Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 23.03.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 23.03.2021

data wystawienia: 19.02.2021
status: zamknięte

 

  Wrocław, dnia 10.02.2021r.

 

....................................................

(Wykonawca prac geodezyjnych)

Id. zgłoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.3358.2018

Pismo: GK.6620.1.4003.2020.JJ

 

 

ZAWIADAMIA SIĘ   

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                Zawiadamia się na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.] oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, że zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu linii granicznej pomiędzy działkami ewidencyjnymi położonymi w obrębie Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat nowotarski oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

5318/26 i 5436/3.

Punkty graniczne ustalanej linii granicznej należą również do działek nr 6985 i 5318/27.

 

Rozpoczęcie czynności nastąpi w dniu: 23.03.2021 (wtorek) o godzinie: 14:00

            w miejscowości Spytkowice

Miejsce spotkania: Spytkowice przed nr 272A-273A (na drodze gminnej przed ww. działkami)

Pouczenie:

1. Konieczne jest posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną musi dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo.

2. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu. Nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

3. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

                                   Kontakt telefoniczny: +48 601 71 72 73