Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Załuczne w dniu 20.03.2021 o godz. 14:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Załuczne w dniu 20.03.2021 o godz. 14:00

data wystawienia: 24.02.2021
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE

FUT Natalia Strama

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 18

NIP 735-283-16-72, tel.: 787 150 250

 

Rabka-Zdrój, dnia 22.02.2021r

 

GK.6640.930.2021

 

ZAWIADOMIENIE

w związku z ustaleniem granic działek ewidencyjnych

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel FUT Natalia Strama mgr inż. Karol Wojtowicz dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Załuczne w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

            Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami:2010/1, 2010/2, 2011 z dz.ewid.2012/1, 2016/4, 2685 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 20.03.2021r (sobota)

o godz. 14:00  w Załucznym

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela działki/działek, leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODETA UPRAWNIONY

       mgr inż. Natalia Strama

nr upr. 23327

 

Otrzymują:

  1. Właściciel dz. ewid. nr 2010/2,
  2. Właściciel dz. ewid. nr 2010/1,
  3. Właściciel dz. ewid. nr 2011,
  4. Właściciel dz. ewid. nr 2012/1,
  5. Właściciel dz. ewid. nr 2016/4,
  6. Właściciel dz. ewid. nr 2685