Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Dębno w dniu 20.03.2021 o godz. 10:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Dębno w dniu 20.03.2021 o godz. 10:00

data wystawienia: 24.02.2021
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE

FUT Natalia Strama

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 18

NIP 735-283-16-72, tel.: 787 150 250

 

Rabka-Zdrój, dnia 22.02.2021r

 

GK.6640.623.2021

 

ZAWIADOMIENIE

w związku z ustaleniem granic działek ewidencyjnych

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel FUT Natalia Strama mgr inż. Karol Wojtowicz dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dębno w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ:

            Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działką oznaczoną numerem 1178 z dz.ewid.1192, 1984/1, 1176, 1177, 1179 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 20.03.2021r (sobota)

o godz. 10:00  w Dębnie

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela działki/działek, leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODETA UPRAWNIONY

       mgr inż. Natalia Strama

     nr upr. 23327

 

Otrzymują:

  1. Właściciel dz. ewid. nr 1178,
  2. Właściciel dz. ewid. nr 1176,
  3. Właściciel dz. ewid. nr 1177,
  4. Właściciel dz. ewid. nr 1179,
  5. Właściciel dz. ewid. nr 1192,
  6. Właściciel dz. ewid. nr 1984/1