2021/BZP 00024118/01 ZA.272.5.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00024118/01 ZA.272.5.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla jednej maksymalnie 12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach napędzanych gazem dla jednej maksymalnie 5-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 3Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy dla jednej maksymalnie 5-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla jednej maksymalnie 5-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla jednej maksymalnie 3-osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski