DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy jaj konsumpcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu" | Urząd

Strona główna

DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy jaj konsumpcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu"

status: zamknięte

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartosći 30 000 euro.