Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługi modernizacji baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. Celem prac jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Sporządzenie na podstawie odpowiednich zbiorów baz danych numerycznej mapy zasadniczej jednostek ewidencyjnych: miasto Nowy Targ, Szczawnica, Czorsztyn, Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Nowy Targ, Spytkowice, Ochotnica Dolna. Prace zostaną wykonane w oparciu o skanowanie i wektoryzację istniejącej analogowej mapy zasadniczej, z uwzględnieniem opracowań jednostkowych znajdujących się

w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 następujących części:

Część nr 1 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Nowy Targ oraz Nowy Targ.

Część nr 2 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Raba Wyżna oraz Spytkowice.

Część nr 3 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czarny Dunajec oraz Lipnica Wielka.

Część nr 4 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czorsztyn oraz Łapsze Niżne.

Część nr 5 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Szczawnica oraz Ochotnica Dolna.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne w załączniku pdf

Całość dokumentacji przetargowej w kolejnych załącznikach