Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim".

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2016 Nr 1629). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 Nr 1034)
oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia.
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ochotnica Dolna, jedn. ewid. Ochotnica Dolna.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Szaflary, jedn. ew. Szaflary.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.