PZD: Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 września 2018 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  z dnia 13 września 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 13 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 28 września 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, po dokonaniu poprawy w trybie art.87 ust.2 pkt 2 oczywistej omyłki rachunkowej 

Treść Zestawienia ofert dnia 1 października 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 października 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 października znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 11 października Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  udzielił zamówienia.

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 18 października 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodała w dniu 18 października 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania