PZD: Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Strona główna

PZD: Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 19 listopada 2018 r. znak: PZD-ZP-U.26.1.35.2018 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (kotłownia szpitala)

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

Opublikowała w dniu 19 listopada 2018 r. Anna Michałczak

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.  „Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego” .

 

Treść Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 listopada 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.1.35.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Dodała w dniu 26 listopada 2018 r. Anna Michałczak