PZD: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE SĄ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2017 (art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych) | Urząd

Strona główna