PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 7 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 24 września 2018 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

             Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

             34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór  z dnia 7 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.24.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 7 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór z dnia 17 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.24.2018.

Treść Zmiany nr 1 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 24 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.24.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 16 października 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.24.2018 znajduje się w załącznikach

Dodała w dniu 16 października 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania