PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18 lipca2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała  z dnia 18 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.15.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 18 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 2 sierpnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.15.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 2 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.15.2018 znajduje się w załącznikach

Dodała w dniu 9 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania