PZD:Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD:Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu

status: zamknięte

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 18 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 27 września 2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

          Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

         34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 18 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 21 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.11.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 21 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informuje o zamknięciu postępowania na realizację zamówienia pn.  „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu” bez wyboru oferty

Treść Zawiadomienia z dnia 27 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.11.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 września 2018 r. Krystyna Stanek