PZD: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu | Urząd

Strona główna

PZD: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu

status: zamknięte

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 6 listopada 2018 r. znak: PZD-ZP-IU.26.18.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert:

     Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

     34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 6 listopada 2018 r. Krystyna Stanek

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Postanowienie nr 47/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu z dnia 11 maja 2018 r. (sygn. akt: PINB-73550/GNT-7/2006)

Treść Postanowienia znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 listopada 2018 r. Krystyna Stanek

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, iż jest w posiadaniu wersji pisemnej „Projektu wykonawczego mostu przez rzekę Dunajec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 25404 Knurów - Ochotnica – Tylmanowa [km 0+190] w Knurowie koło Nowego Targu” z 1997 r.

Powyższy dokument jest dostępny do wglądu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Dodała w dniu 9 listopada 2018 r. Krystyna Stanek

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.  „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu” .

Treść Informacji z dnia 20 listopada 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.18.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 listopada 2018 r. Krystyna Stanek