PZD: Wykonanie pilnych prac w okresie powodzi | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Wykonanie pilnych prac w okresie powodzi

status: zamknięte

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – Zamawiający informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Wykonanie pilnych prac w okresie powodzi, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.).

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy z dnia 8 sierpnia 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowała w dniu 8 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie Zamówienia z wolnej ręki pn. Wykonanie pilnych prac w okresie powodzi, udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 13 sierpnia 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek