PZD: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

status: zamknięte

Postępowanie pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 249-621418 w dniu 22 grudnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach.

Termin składania ofert:

         do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 10:00

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na internetowej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123   

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024  z dnia 17 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną za pomocą internetowej platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123   

 

Opublikowała w dniu 22 grudnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

4. ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI IV I CZĘŚCI VI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych

Treść Zestawienia ofert z dnia 18 lutego 2021  r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

5.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W ZAKRESIE CZĘŚCI III

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III.

 

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 19 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 19 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  VI

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części VI

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  IV I CZĘŚĆI VII

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IV i części VII

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  I

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części I

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  II

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części II

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  V

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części V

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  VIII

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  IX

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IX

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

13. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I-II i IV-IX

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 udzielił zamówienia w zakresie części I-II oraz IV-IX

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 069-176101 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2021 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania