ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 01.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.5.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w Szkół:

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ,

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ           

zaprasza do składania ofert.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy  na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego   przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Zamawiane tonery i tusze:

1.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU 
W WINDOWS SERVER  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki Kyocera Ecosys M3040dn (oryginalny)

1 szt.

2.

Dostawa tonerów i tuszy  –kurs  PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH W OPARCIU O JĘZYK PHP 
I BAZĘ DANYCH MYSQL  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki OKI MB 492 (oryginalny)

1 szt.

3.

Dostawa tonerów i tuszy  – kurs EDYCJA I TWORZENIE MULTIMEDIÓW
W PROGRAMIE ADOBE FLASH  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L382 (4x 70ml) (oryginalny)

2 szt.

4.

Dostawa tonerów i tuszy  – kurs PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L382 (4x 70ml) (oryginalny)

1 szt.

5.

Dostawa tonerów i tuszy  – kurs SERWISOWANIE I KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki Kyocera Ecosys P3045dn (zamiennik), wydajność min. 12.500 stron

1 szt.

6.

Dostawa tonerów i tuszy  – kurs AutoCAD – Zespół Szkół Technicznych i Placówek
im. Stanisława Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – Konica Minolta TN216 – BLACK – oryginał, wydajność tonera: 29.000 stron  przy pokryciu 5%.

1 szt.

               

Tonery w pozycji nr: 1-4, 6 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu. Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony  
i termin ważności.

Tonery/tusze w pozycji nr: 5 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi  
i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

Miejsce dostawy:

 1. Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1-5 - miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.
 2. Produkt dostarczony w ramach kursu  pkt. 6  - miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka, tel.: 18 266 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.02.2019r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa tonerów i tuszy CKP Zespół Szkół Nr 1.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:         Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Informacja Administratora Danych Osobowych