ROZPOZNANIE RYNKU-wykonanie remontu części pomieszczeń oraz klatki schodowej ,w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU-wykonanie remontu części pomieszczeń oraz klatki schodowej ,w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39

status: zamknięte

 

 

Nasz znak: ZA.271.89.2018

 

Nowy Targ, 09.10.2018r.  

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wykonanie remontu części pomieszczeń oraz klatki schodowej  
w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
przy ul. Szaflarskiej 39.

Zakres prac do wykonania:

2.1. Wyburzenie 11,5m2 ścianki działowej.

2.2. Usunięcie pęknięć ścian (tynku) w pomieszczeniach i na klatce schodowej.

2.3. Uzupełnienie tynków w miejscu wyburzonej ściany.

2.4. Uzupełnienie podłogi w miejscu wyburzonej ściany.

2.5  Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach około- 240m2 .

2.6  Zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5m.

2.7  Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki ścian.

2.8  Malowanie całej klatki schodowej.

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiekcie.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara,
 Pan Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: 11 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy ( frontu robót).

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 16.10.2018 r. godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

Roboty budowlane – wykonanie remontu części pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

Załączniki:

 

  • Załącznik nr 1  - Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340