ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.1.2019 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej wraz z innymi pomieszczeniami położonymi na 4 kondygnacji nadziemnej w historycznej części ZS Rabka-Zdrój. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.1.2019 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej wraz z innymi pomieszczeniami położonymi na 4 kondygnacji nadziemnej w historycznej części ZS Rabka-Zdrój.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.01.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.1.2019

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych 
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej wraz z innymi pomieszczeniami położonymi na 4 kondygnacji nadziemnej w historycznej części Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w celu utworzenia w ich miejscu  nowych sal lekcyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2019r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 23.01.2019 r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - ZA.271.1.2019 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej wraz z innymi pomieszczeniami położonymi na 4 kondygnacji nadziemnej w historycznej części Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w celu utworzenia w ich miejscu  nowych sal lekcyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę  zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340