ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.105.2018 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.105.2018 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 27.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.105.2018

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
    Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: grudzień 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.12.2018 r. do godz. 1000:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.105.2018 „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.”.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340