Rozpoznanie rynku - ZA.271.371.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.371.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 04.11.2020r.

Nasz znak: ZA.271.371.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego  potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

Triumph Adler P-C3562i MFP

2 - czarny

2 – czerwony

2 – żółty

2 – niebieski

2.

Bęben światłoczuły  Lexmark MS 510 DN

3 szt.

3.

Bęben światłoczuły OKI B431/432

2 szt.

4.

OKI B 432

3 szt.

5.

ColorWave 500 TonerPearls

1 (czarny 1070038734)

1 (żółty 1070038731)

1 (niebieski 1070038732)

1 (czerwony 1070038733)

 

Tonery w pozycji nr:1, 2, 3, 4, 5 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.

Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339. Pracownik prowadzący – Pani Monika Mastela.

 

  1. Termin realizacji: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

5.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340.