ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.386.2020 -Dostawy - Dostawa papieru ksero w podziale na dwa zadania | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.386.2020 -Dostawy - Dostawa papieru ksero w podziale na dwa zadania

status: zamknięte

        Nowy Targ, 17.11.2020r.
Nasz znak: ZA.271.386.2020        
        

ROZPOZNANIE RYNKU
Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.    Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu:

Zadanie 1

Lp.    Przedmiot zamówienia    Ilość
1.    Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.  400 op.
/2000 ryz
2    Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość:  161 CIE, format: A3. Opakowanie 5 ryz.  15 op.
/75 ryz


Zadanie 2

Lp.    Przedmiot zamówienia    Ilość
1.    Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 297 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A3.    
4 rolki
2.    Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 420 mm x 175 m, średnica otworu tuby –  3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A2.    1 rolka
3.    Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 620 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2 , format: A1.    2 rolki
4.    Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 841 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A0.    1 rolka


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin wykonania zadania: - zadanie nr 1 – 7 dni od podpisania umowy, zadanie nr 2 – 7 dni od zakończenia postępowania
Osoby upoważnione do kontaktów: procedura – Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Marta Rajca
 tel. ( 018) 26  61 340.
3.    Termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać na wypełnionym druku formularza oferty do dnia: 24.11.2020 r.  do godz. 1000 mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.
4.    Kryteria oceny ofert:
- Zadanie 1: cena 100%,- Zadanie 2: cena 100%

Załączniki:
- Nr 1 – Formularz oferty
- Nr 2 – Projekt umowy – dot. zad. nr 1
- Nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz tel. (018) 26  61 340.