Rozpoznanie rynku - ZA.271.387.2020 - Sukcesywana dostawa paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w 2021 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.387.2020 - Sukcesywana dostawa paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w 2021 r.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 16.11.2020r.

Nasz znak: ZA.271.387.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2.    Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywana dostawa paliwa i  oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  w 2021 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora oraz oleju napędowego – do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (liczba samochodów – 3 szt.) oraz oleju napędowego do traktora Mitsubishi.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339.

 

  1. Termin realizacji: sukcesywnie wg potrzeb od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

5.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Kryteria oceny ofert:

1)     Cena brutto benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora na dzień  19.11.2020r. – 55 %

2)     Cena brutto oleju napędowego z dystrybutora na dzień 19.11.2020r. – 5 %

3)     Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania - 40 %

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.